Porażka eksperymentu pod nazwą “Euro”

http://www.globalnaswiadomosc.com/porazkaexperymentuue.htm#ru

Eksperymenty pod nazwami: “Unia Europejska” i “wspólna waluta – Euro” fiaskiem, twierdzi amerykański CFR. Sarkozy grozi wojną w Europie, jeśli Euro upadnie. Aktualna sytuacja daje amerykanom kontrole nad europejskimi funduszami. Czyżbyśmy mieli do czynienia ze sprytną, długofalową grą amerykanów, wykorzystujących spowodowany przez nich 3 lata temu kryzys, w celu zdominowania Europy i reszty świata ?

 

Na stronie osławionego CFR (Council for Foreign Relations) pojawił się artykuł, w którym autor definiuje wprowadzenie wspólnej waluty “Euro” jako porażkę politycznego eksperymentu krajów Unii Europejskiej. Wg. autora artykułu, w swoim założeniu, wspólna – silniejsza waluta miała wzmocnić rolę Europy na scenie światowej i doprowadzić do scentralizowania władzy na kontynencie, dając europejczykom poczucie, ze należą do jednej, europejskiej wspólnoty.

Politycy europejscy, a raczej politycy francuscy, niemieccy i angielscy, pragnąc odzyskać swoje przedwojenne wpływy na świecie, zlekceważyli różnice kulturowe i gospodarcze w różnych częściach Europy, co doprowadziło wg. autora artykułu, do upadku projektów pod nazwami: “Unia Europejska” i “wspólna waluta”.

Można zgodzić się z głównymi tezami artykułu, na pewno co do rezultatów ww. eksperymentów, jak i co do wniosku, ze polityczne motywy działań, praktycznie zawsze szkoda ekonomii. 

Czemu jednak CFR tak jednoznacznie definiuje sytuacje w UE, nie wspominając w swoim artykule o roli USA w powstaniu aktualnego kryzysu ? Nie ma dwóch kryzysów. Jest cały czas ten sam – tyle ze jego druga fala, wywołany, wg. oficjalnej wersji poprzez załamanie się rynku nieruchomości w USA i upadki tamtejszych banków, w 2008 roku.

Chyba nie pomylilibyśmy się bardzo, gdybyśmy założyli, że artykuł ten, jakkolwiek słuszny w swych tezach głównych, ma na celu upewnienie opinii światowej o tym, że sytuacja w Europie jest bardzo zła i winnych takiej sytuacji należy szukać pośród polityków europejskich.

Jest to sprytny manewr ze strony CFR, cementujący niektóre, ostatnie decyzje polityków europejskich o przesunięciu środków walutowych i władzy w zarządzaniu funduszami światowymi, z Europejskiego Banku Centralnego do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, na który największy wpływ mają właśnie amerykanie.

Biorąc pod uwagę bardzo ścisłą współpracę USA z UE, taki artykuł nie mógł by się bezkarnie ukazać, bez cichego przyzwolenia głównych polityków z UE. Czyżby szykowano grunt pod drastyczne zmiany polityczne i walutowe w Europie ?

Prezydent Sarkozy niedawno ostrzegał, iż upadek Euro może zagrozić pokojowi w Europie (link) i nie był to taki pierwszy głos pośród polityków europejskich. Czyżby sytuacja była aż tak ciężka, że społeczeństwom europejskim grozi się otwarcie wojną w przypadku dopuszczenia do upadku Euro ?  

A może chodzi tutaj o stary, wielokrotnie wypróbowany już sposób zarządzania społeczeństwami: “wykreować problem, aby potem zaproponować rozwiazanie“, często funkcjonujący pod nazwą “Terror management” ?

Problem już mamy. Teraz trzeba poczekać na odpowiedni poziom stresu, aby zaproponować ratujące świat rozwiazanie. Jakie ? Może okaże się nim utworzenie rządu światowego, a może też coś innego. Wygląda na to, że nie będziemy już zbyt długo czekać na tą chwilę

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s